Escape room La Caixa de Pandora

Compañía: La Clau Room Escape

Contacto:

Passatge Vilaseca Garriga, 08241 Manresa, Barcelona ()

+34 602 21 54 23

Command + Enter¿Hay un error en la página web? Destaca el texto y pulsa Ctrl+Enter.

En el mismo lugar

Descripción:

La família Montaner ha dedicat la seva vida a ocultar i protegir una de les relíquies més perilloses del món, la caixa de Pandora. Ara, la custodia d’aquesta està en mans dels quatre hereus de la família. El món està en perill a causa de la cobdícia del germà gran. Si et trobessis enmig d’una guerra familiar on està en joc la destrucció de la humanitat, quin paper jugaries?

We use cookies to optimize site functionality, personalize content, and provide you better experience. By continuing to browse our website, you agree to our cookie policy. Please read our full privacy statement.